Công văn 3374/TCHQ-GSQL ngày 26/05/2020

Triển khai hệ thống NSW và VACCSM tại Cảng hàng không Nội Bài

Tải về tại đây: