Công văn 1348/TCHQ-PC ngày 04/03/2020

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Tải về tại đây: