Công văn 7598/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2019

Bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền tự chứng nhận xuất xứ theo Dự án thí điểm số 2

Tải về tại đây: