DANH SÁCH VBPL BHXH - BẢN TIN 2020-04-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 22 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 27/2020/NĐ-CP
(01/03/2020)
Sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP và Nghị định 87/2014/NĐ-CP
2 12/2020/QĐ-TTg
(31/03/2020)
Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với NLĐ đi làm tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
3 38/2020/NĐ-CP
(03/04/2020)
Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
4 318/KH-BYT
(28/02/2020)
Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT năm 2020
5 797/LĐTBXH-BHXH
(09/03/2020)
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
6 1064/LĐTBXH-QHLĐTL
(25/03/2020)
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
7 245/TLĐ
(18/03/2020)
Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
8 9403/SLĐTBXH-LĐ
(27/03/2020)
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
9 9739/SLĐTBXH-LĐ
(01/04/2020)
Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
10 198/LĐLĐ
(30/03/2020)
Hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-1
11 778/BHXH-CSXH
(11/03/2020)
Thực hiện NĐ 14/2020/NĐ-CP về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
12 820/BHXH-VP
(13/03/2020)
Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
13 860/BHXH-BT
(17/03/2020)
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
14 875/BHXH-BT
(18/03/2020)
Triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel
15 899/BHXH-BT
(19/03/2020)
Tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
16 902/BHXH-CSYT
(20/03/2020)
Cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19
17 1020/BHXH-TCKT
(30/03/2020)
Bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
18 1071/BHXH-BT
(01/04/2020)
Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
19 1072/BHXH-CSYT
(01/04/2020)
Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19
20 553/BHXH-QLT
(23/03/2020)
Hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
21 678/BHXH-QLT
(01/04/2020)
Cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020
22 687/BHXH-GĐ1
(03/04/2020)
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí