Công văn 902/BHXH-CSYT ngày 20/03/2020

Cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19

Tải về tại đây: