Thông tư 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019

Thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND

Tải về tại đây: