Quyết định 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019

Thực hiện DV công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và DV công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH VN với các ngành liên quan

Tải về tại đây: