Quyết định 2058/QĐ-BHXH ngày 15/11/2019

Sửa đổi quy định về trang phục của người thực hiện nhiệm vụ TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Khoản 1, Điều 1 QĐ số 885/QĐ-BHXH

Tải về tại đây: