Chi tiết bantin HaiQuan25102019


Hải quan kiểm tra những gì để chặn gian lận xuất xứ?

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 618 views

Xuất khẩu sai loại hình và xin thay đổi mục đích sử dụng có được chấp nhận?

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 210 views

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Bổ sung nhiều nhóm hành vi

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 266 views

Những điểm mới về xác định xuất xứ chính thức có hiệu lực

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 196 views

Cơ chế một cửa quốc gia: Tiếp tục triển khai 4 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 157 views

Điều kiện để thương nhân được nhập khẩu hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu”

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 202 views

Khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13: Hợp tác, đổi mới phương thức quản lý hải quan

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 175 views

Tạo cơ chế pháp lý để xử lý dứt điểm tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 158 views

Hải quan Hà Nội cảnh giác với các mặt hàng có rủi ro cao về gian lận xuất xứ

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 214 views

Công ty liên doanh có được đứng tên làm thủ tục hải quan?

Mạc Đỗ Thu Vân
October 2019 — 183 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives