Chi tiết bantin HaiQuan 2020-03-25


Đề nghị tiếp tục phối hợp thu thuế điện tử và thông quan 24/7

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 159 views

Triển khai kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 222 views

Đề xuất tạm ngừng đưa Giấy CFS vào hồ sơ kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 104 views

Hệ thống một cửa và giám sát tự động đường hàng không sẵn sàng vận hành chính thức

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 284 views

Quy định về miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 207 views

Hợp đồng bảo hiểm có thể làm căn cứ khai báo phí trên tờ khai hải quan

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 106 views

Chỉ áp dụng kê biên, bán đấu giá hàng NK chưa hoàn thành thủ tục không thuộc danh mục cấm NK

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 127 views

Tập trung nhiệm vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2020

Mạc Đỗ Thu Vân
March 2020 — 104 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives