Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về tại đây: