TP.HCM: Hằng tháng sẽ công khai danh sách cơ sở y tế chậm chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH

Yêu cầu cơ sở y tế gửi dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú, nội trú đối với người bệnh - Đây là một trong những yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM đối với các bệnh viện công lập và ngoài công lập tại Công văn số 433/SYT-NVY ngày 31/01/2020.

Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 163/QĐ-CP về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2020 cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tăng cường công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời, hạn chế tình trạng vượt dự toán chi, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đẩy mạnh các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điều trị nhưng kiềm chế sự gia tăng chi phí điều trị bằng các biện pháp như  rà soát, cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa các phác đồ điều trị, dựa trên hướng dẫn điều trị chuẩn của Bộ Y tế và các chứng cứ khoa học có giá trị, Lãnh đạo bệnh viện ưu tiên rà soát các chỉ định cận lâm sàng, chỉ định thuốc trong phác đồ điều trị nhằm tránh việc chỉ định quá mức khi chưa thực sự cần thiết; Trưởng khoa Lâm sàng, Phòng KHTH, Hội đồng Thuốc và điều trị có trách nhiệm tăng cường giám sát việc tuân thủ phác đồ điều trị, đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử, tích hợp ứng dụng nhắc, cảnh báo các chỉ định cận lâm sàng, chỉ định thuốc vào bệnh án điện tử, nghiên cứu triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong giám sát tuân thủ phác đồ, Hội đồng Thuốc và điều trị ưu tiên chọn lựa các phác đồ điều trị trong nhóm bệnh lý chiếm 80% tổng chi phí điều trị; nâng cao năng lực phân tích tình hình sử dụng thuốc, làm cơ sở để giám sát tình hình sử dụng thuốc hợp lý; Hội đồng Thuốc và điều trị của bệnh viện chủ động rà soát, cập nhật danh mục thuốc biệt dược gốc bằng thuốc generic khi lập kế hoạch đấu thầu thuốc.

Đặc biệt, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải xem việc chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT là trách nhiệm pháp lý; phải gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú, nội trú đối với người bệnh. Phòng CNTT, Phòng KHTH bệnh viện chịu trách nhiệm rà soát, nắm bắt vướng mắc trong quá trình triển khai để chủ động có kế hoạch cải tiến đảm bảo chuyển tải dữ liệu đúng thời gian quy định. Hằng tháng, tổ BHYT Sở Y tế sẽ công khai danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế chậm chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định.

Nguồn: BHXH Việt Nam