Hướng dẫn lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT

Để hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự, vừa qua, BHXH Việt Nam ra Công văn số 239/BHXH-PC gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua các kênh phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các nhân, tổ chức; rà soát, hậu kiểm, thanh, kiểm tra việc tổ chức thực hiện giải quyết/chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu – đóng, phát triển đối tượng của cơ quan BHXH; thông tin từ các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu; các kênh tiếp nhận thông tin khác theo quy định của pháp luật - BHXH tỉnh, thành phố phải ghi vào sổ tiếp nhận đầy đủ thông tin tố giác, kèm tài liệu, chứng cứ (nếu có). Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị thì phải ghi vào sổ tiếp nhận, lập biên bản.

Phân loại, xử lý thông tin

Thông tin, tài liệu, chứng cứ sau khi tiếp nhận được chuyển đến Phòng Thanh tra kiểm tra (thuộc BHXH tỉnh), bộ phận đầu mối (thuộc BHXH huyện). Các đầu mối này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện phân loại, xử lý thông tin, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu thu/giải quyết/chi trả hiện đang quản lý; tham mưu cho Giám đốc chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định để có kết luận cụ thể về hành vi vi phạm, làm căn cứ kiến nghị khởi tố vụ án; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với thông tin sau khi tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra, xác minh đã rõ về dấu hiệu tội phạm, đủ căn cứ để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp vụ việc vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành, nếu xét thấy cần thiết thì trước khi chính thức kiến nghị khởi tố, BHXH tỉnh/huyện tổ chức họp liên ngành gồm cơ quan BHXH, cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan để phân tích, đánh giá tính chất, mức độ trên cơ sở tài liệu đã thu thập được. Nếu liên ngành thống nhất xác định vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm, cơ quan BHXH có văn bản kiến nghị khởi tố, chuyển ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự.

Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố

BHXH cấp tỉnh/huyện lập hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan, có thể là bản photo, bản chính hoặc bản sao hợp pháp hoặc bản chuyển đổi từ tài liệu, dữ liệu điện tử bảo đảm tính pháp lý theo quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật, mức độ và tính chất vi phạm, tình hình thực thế, khi nhận thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, Giám đốc BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý và thẩm quyền, quyết định việc gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố hình sự

BHXH tỉnh/huyện gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố qua dịch vụ Bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan điều tra cấp tỉnh/huyện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC; gửi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp văn bản kiến nghị khởi tố (tại phần nơi nhận để biết). Đồng thời, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến để cá nhân, tổ chức hiểu rõ, đầy đủ các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các nội dung liên quan dến tội danh trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng cho BHXH Việt Nam (Vụ Pháp chế) về tình hình kiến nghị khởi tố, kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố hình sự hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN – các báo cáo này sẽ được Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng ứng dụng để tích hợp lên Hệ thống Tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung của Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.