Dự kiến Chương trình làm việc của Tổng Thư ký Hiệp hội ASXH Quốc tế tại Việt Nam

Từ ngày 19-23/02/2020, Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA) Marcelo Abi-Ramia Caeteno có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam theo lời mời của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Cùng đi với Tổng Thư ký Marcelo Abi-Ramia Caeteno có Chánh Văn phòng Tổng Thư ký ISSA Jens Scheremmer, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Phúc lợi và Đền bù cho người lao động Hàn Quốc (COMWEL), Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei (ETF) – đương kim Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Cambodia (NSSF) - Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020.

Dự kiến trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA) Marcelo Abi-Ramia Caeteno sẽ tham dự Thảo luận hợp tác với BHXH Việt Nam; Hội thảo bàn tròn giữa ISSA với BHXH Việt Nam và các đối tác quốc tế Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Phúc lợi và Đền bù cho người lao động Hàn Quốc (COMWEL), Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei (ETF), Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Cambodia (NSSF); thăm Trung tâm điều hành Hệ thống Công nghệ thông tin, Hệ thống Thông tin giám định BHYT và Trung tâm Dịch vụ khách hàng của BHXH Việt Nam.

Trong Chương trình làm việc với Tổng Thư ký, BHXH Việt Nam sẽ trình bày định hướng, giải pháp của Ngành nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của các đối tác quốc tế cho đầu tư phát triển Ngành BHXH; tham vấn ý kiến ISSA và các đối tác quốc tế về các định hướng phát triển, hội nhập quốc tế của Ngành BHXH Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng già hóa dân số và tự do dịch chuyển lao động trên phạm vi toàn cầu.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Thư ký Marcelo Abi-Ramia Caeteno cùng Chánh Văn phòng Tổng Thư ký ISSA Jens Scheremmer có buổi thảo luận hợp tác giữa ISSA với ASSA, với vai trò kết nối, BHXH Việt Nam dự kiến đề xuất thảo luận một số nội dung hợp tác giữa ISSA – ASSA như ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác kỹ thuật và tài chính, phối hợp tổ chức các Hội thảo, chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực cho các thành viên ASSA, mở rộng thành viên ISSA, ASSA tham vấn ý kiến của ISSA về một số nội dung ISSA đang nghiên cứu thực hiện...; làm việc với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 để chia sẻ thông tin về các hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, khái quát hoạt động của ASSA, trao đổi thảo luận về khả năng ASSA tham gia hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện liên quan đến trụ cột Văn hóa - xã hội; gặp gỡ nói chuyện với các sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đại diện Đoàn viên Đoàn Thanh niên BHXH Việt Nam về xu thế phát triển của An sinh xã hội hiện nay, các thách thức toàn cầu về An sinh xã hội và bài học cho các quốc gia đang phát triển./.

Nguồn: BHXH Việt Nam