Các loại giấy tờ chứng minh thời gian công tác liên tục để cộng nối quá trình tham gia BHXH

Một bạn đọc ở Kon Tum hỏi: Tôi có thời gian công tác từ tháng 09/1977 đến tháng 10/1982 tại Phòng Giáo dục huyện An Khê; từ tháng 11/1982 đến tháng 05/1987 tại Trường PTCS Hòa Bình I Thị xã Kon Tum; từ tháng 06/1987 đến tháng 07/1992 tại Khối Dân vận - Mặt trận Thị xã Kon Tum; từ tháng 08/1992 đến tháng 06/2018 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo - TP.Kon Tum. Tuy nhiên, tôi chỉ được cấp sổ BHXH ghi thời gian công tác từ tháng 08/1992. Vậy, xin hỏi thời gian từ tháng 09/1977 đến 07/1992 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không? Trả lời:

Căn cứ Điểm 2, Mục I Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước:

"Thời gian công tác liên tục là thời gian người công nhân, viên chức làm việc liên tục, không đứt quãng, ở một ngành, một cơ quan, một xí nghiệp dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa…".

Vì vậy, để có căn cứ tính hưởng BHXH cho ông/bà đối với thời gian từ tháng 09/1977 đến 07/1992, đề nghị ông/bà cung cấp Quyết định điều động hoặc Quyết định chuyển công tác từ Phòng Giáo dục huyện An Khê, tỉnh Gia Lai - Kon Tum về Phòng Giáo dục Thị xã Kon Tum, tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Quyết định điều động hoặc Quyết định chuyển công tác từ Thị đoàn Kon Tum về Phòng Giáo dục Thị xã Kon Tum để làm căn cứ xem xét, giải quyết.


Nguồn: Tạp chí BHXH