Chi tiết bantin BHXH 2019-11-15


Các loại giấy tờ chứng minh thời gian công tác liên tục để cộng nối quá trình tham gia BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 602 views

Nâng cao hiệu quả truyền thông, thông tin đối ngoại về BHXH, BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 375 views

BHXH Việt Nam: Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 598 views

Chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí NSNN do doanh nghiệp thực hiện

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 860 views

Năm 2025, 95% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 455 views

Chính phủ thống nhất một số nội dung lớn về Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 948 views

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng tăng bằng mức tăng lương cơ sở

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 1011 views

Hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 418 views

BHXH Việt Nam: Ban hành quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 993 views

BHXH Việt Nam: Quyết liệt mọi giải pháp hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
November 2019 — 697 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives