Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/08/2019

Triển khai Thông tư 13_2019_TT-BYT và 14_2019_TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Tải về tại đây: