DANH SÁCH VĂN BẢN THUẾ 2019-10-07

Trong 02 đợt cập nhật này, có 207 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 10399/CT-TTHT
(11/10/2018)
Hóa đơn chứng từ
2 10525/CT-TTHT
(15/10/2018)
Hóa đơn
3 10553/CT-TTHT
(15/10/2018)
Lập hóa đơn
4 10636/CT-TTHT
(16/10/2018)
Hóa đơn điện tử
5 10648/CT-TTHT
(16/10/2018)
Hóa đơn điện tử
6 10757/CT-TTHT
(18/10/2018)
Sử dụng hóa đơn điện tử
7 11101/CT-TTHT
(29/10/2018)
Hóa đơn
8 11298/CT-TTHT
(30/10/2018)
Hóa đơn điện tử
9 11969/CT-TTHT
(12/11/2018)
Hóa đơn chứng từ
10 11985/CT-TTHT
(12/11/2018)
Vướng mắc về hóa đơn
11 2863/CT-TTHT
(28/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
12 3192/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
13 3213/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
14 3841/TCT-TTr
(09/10/2018)
Tính thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản hình thành trong tương lai
15 4426/TCT-DNL
(12/11/2018)
Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện
16 4612/TCT-DNL
(22/11/2018)
Kê khai thuế trong quá trình chuyển giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
17 66597/CT-TTHT
(02/10/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao nhận ngoài Việt Nam
18 66959/CT-TTHT
(03/10/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán gas cho trường học
19 66960/CT-TTHT
(03/10/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất
20 66962/CT-TTHT
(03/10/2018)
Xác định tỷ lệ phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp
21 66964/CT-TTHT
(03/10/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án ODA không hoàn lại
22 69269/CT-TTHT
(16/10/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà
23 70179/CT-TTHT
(19/10/2018)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
24 71934/CT-TTHT
(29/10/2018)
Thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
25 71937/CT-TTHT
(29/10/2018)
Lập hóa đơn dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập
26 72003/CT-TTHT
(29/10/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các dịch vụ bảo trì thiết bị
27 72025/CT-TTHT
(29/10/2018)
Chứng từ thu đòi bồi thường, chi phí hoa hồng nhà đồng bảo hiểm
28 8010/BTC-KHTC
(12/07/2019)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
29 905/UBDT-CSDT
(09/08/2019)
Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
30 67/2019/NĐ-CP
(31/07/2019)
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
31 1299/QĐ-BTC
(31/07/2019)
Phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam
32 52/2019/TT-BTC
(16/08/2019)
Sửa đổi Thông tư 217_2016_TT-BTC và Thông tư 258_2016_TT-BTC
33 67070/CT-TTHT
(26/08/2019)
Thuế nhà thầu
34 65930/CT-TTHT
(21/08/2019)
Cấp hóa đơn lẻ
35 5768/CT-TTHT
(10/06/2019)
Lệ phí môn bài
36 66099/CT-TTHT
(21/08/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB
37 67068/CT-TTHT
(26/08/2019)
Nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai
38 66098/CT-TTHT
(21/08/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
39 72023/CT-TTHT
(29/10/2018)
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
40 1167/CT-TTHT
(13/02/2019)
Khấu hao tài sản cố định
41 66715/CT-TTHT
(23/08/2019)
Hướng dẫn về hóa đơn điện tử
42 67823/CT-TTHT
(28/08/2019)
Hóa đơn chiết khấu thương mại
43 67616/CT-TTHT
(27/08/2019)
Nghĩa vụ thuế đối với kinh doanh vận tải gắn với nền tảng công nghệ
44 68482/CT-TTHT
(30/08/2019)
Lệ phí môn bài
45 65929/CT-TTHT
(21/08/2019)
Khấu hao nhanh xe máy
46 67069/CT-TTHT
(26/08/2019)
Lệ phí môn bài
47 67620/CT-TTHT
(27/08/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế
48 67614/CT-TTHT
(27/08/2019)
Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh
49 12567/CT-TTHT
(28/03/2019)
Hóa đơn hoàn trả học phí
50 59/2019/TT-BTC
(30/08/2019)
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
51 3360/TCT-PC
(23/08/2019)
Xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
52 7003/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
53 3387/TCT-CS
(26/08/2019)
Hóa đơn điện tử
54 3330/TCT-CS
(21/08/2019)
Hóa đơn
55 6113/CT-TTHT
(14/06/2019)
Hóa đơn điện tử
56 68923/CT-TTHT
(03/09/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú
57 7044/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
58 8177/CT-TTHT
(31/07/2019)
Thuế Thu nhập cá nhân
59 6167/CT-TTHT
(17/06/2019)
Hóa đơn
60 68481/CT-TTHT
(30/08/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
61 3326/TCT-CS
(21/08/2019)
Thuế giá trị gia tăng
62 7161/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hóa đơn điện tử
63 3381/TCT-QLN
(26/08/2019)
Không tính tiền chậm nộp
64 6989/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
65 68922/CT-TTHT
(03/09/2019)
Sử dụng hóa đơn chứng từ
66 3440/TCT-CS
(29/08/2019)
Hóa đơn
67 68204/CT-TTHT
(29/08/2019)
Thuế TNCN đối với thu nhập của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
68 27/TCT-CS
(03/01/2019)
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
69 3371/TCT-CS
(26/08/2019)
Hóa đơn điện tử
70 3359/TCT-KK
(23/08/2019)
Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
71 6993/CT-TTHT
(08/07/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
72 3493/TCT-DNNCN
(03/09/2019)
Chính sách thuế phi nông nghiệp
73 1120/CT-TTHT
(01/02/2019)
Thời điểm xuất hóa đơn đối với tiền lãi cho vay
74 8178/CT-TTHT
(31/07/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
75 3464/TCT-CS
(29/08/2019)
Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
76 6990/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
77 5770/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hóa đơn
78 1906/TCT-QLN
(13/05/2019)
Xử lý không tính tiền chậm nộp
79 3211/CT-TTHT
(04/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
80 3324/TCT-CS
(21/08/2019)
Thuế giá trị gia tăng
81 7125/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng
82 3168/CT-TTHT
(04/04/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
83 5756/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hóa đơn điện tử
84 5764/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hóa đơn điện tử
85 68329/CT-TTHT
(29/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
86 4861/TCT-CS
(04/12/2018)
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
87 68925/CT-TTHT
(03/09/2019)
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Coupon
88 7263/CT-TTHT
(10/07/2019)
Sử dụng hóa đơn
89 4704/TCT-CS
(26/11/2018)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
90 68203/CT-TTHT
(29/08/2019)
Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
91 3352/TCT-KK
(22/08/2019)
Thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
92 6995/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng
93 7162/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế nhà thầu
94 68330/CT-TTHT
(29/08/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
95 7588/CT-TTHT
(17/07/2019)
Hóa đơn
96 19427/CT-TTHT
(11/04/2019)
Chính sách thuế đối với khoản thu học phí
97 3473/TCT-KK
(30/08/2019)
Quản lý thuế
98 3431/TCT-KK
(28/08/2019)
Quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản
99 69248/CT-TTHT
(04/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
100 3478/TCT-KK
(30/08/2019)
Xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng
101 6115/CT-TTHT
(14/06/2019)
Hóa đơn
102 7109/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hóa đơn điện tử
103 2711/CT-TTHT
(25/03/2019)
Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng
104 4885/TCT-TTKT
(05/12/2018)
Xử lý vi phạm sử dụng hóa đơn
105 3441/TCT-CS
(29/08/2019)
Hóa đơn điện tử
106 3496/TCT-DNNCN
(03/09/2019)
Chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
107 2947/TCT-CS
(29/07/2019)
Hóa đơn điện tử
108 63385/CT-TTHT
(09/08/2019)
Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng
109 7099/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hóa đơn điện tử
110 68928/CT-TTHT
(03/09/2019)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
111 6991/CT-TTHT
(08/07/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
112 5370/CT-TTHT
(30/05/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
113 3385/TCT-KK
(26/08/2019)
Khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê
114 3454/TCT-CS
(29/08/2019)
Thuế giá trị gia tăng
115 7261/CT-TTHT
(10/07/2019)
Hóa đơn điện tử
116 3611/CT-TTHT
(16/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
117 68308/CT-TTHT
(29/08/2019)
Giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc
118 3500/TCT-CS
(04/09/2019)
Thuế giá trị gia tăng
119 2723/TCT-CS
(08/07/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
120 69252/CT-TTHT
(04/09/2019)
Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
121 7998/BTC-TCHQ
(12/07/2019)
Chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
122 2678/TCT-CS
(03/07/2019)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
123 3501/TCT-CS
(04/09/2019)
Hóa đơn điện tử
124 70834/CT-TTHT
(10/09/2019)
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
125 3556/TCT-CS
(09/09/2019)
Hóa đơn điện tử
126 1023/TCT-KK
(26/03/2019)
Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
127 70836/CT-TTHT
(10/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
128 3557/TCT-CS
(09/09/2019)
Hóa đơn điện tử
129 70837/CT-TTHT
(10/09/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
130 70835/CT-TTHT
(10/09/2019)
Nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
131 70539/CT-TTHT
(09/09/2019)
Kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh
132 66976/CT-TTHT
(26/08/2019)
Hóa đơn điện tử
133 70536/CT-TTHT
(09/09/2019)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
134 70538/CT-TTHT
(09/09/2019)
Khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay
135 70542/CT-TTHT
(09/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
136 69382/CT-TTHT
(04/09/2019)
Chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn
137 3509/TCT-DNL
(04/09/2019)
Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử
138 70832/CT-TTHT
(10/09/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu
139 2101/KK-TCT
(24/05/2019)
Thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế
140 66969/CT-TTHT
(26/08/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
141 16281/CT-TTHT
(08/04/2019)
Hạch toán chi phí tư vấn chuyển nhượng vốn
142 5751/BTC-TCT
(21/05/2019)
Báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế
143 3508/TCT-DNL
(04/09/2019)
Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
144 10168/BTC-CST
(30/08/2019)
Trả lời kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
145 3525/TCT-KK
(05/09/2019)
Trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế
146 70541/CT-TTHT
(09/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
147 8453/CT-TTHT
(06/03/2019)
Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn góp
148 63743/CT-TTHT
(12/08/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
149 4312/CT-KK
(03/05/2019)
Thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện
150 69383/CT-TTHT
(04/09/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với phần mềm
151 01/CT-BTC
(29/08/2019)
Tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019
152 5382/TCT-CS
(27/12/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bốc hài cốt và lưu tro cốt
153 5423/TCT-CS
(28/12/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tôm luộc
154 72273/CT-TTHT
(16/09/2019)
Ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử
155 3617/TCT-CS
(12/09/2019)
Thuế giá trị gia tăng
156 71443/CT-TTHT
(11/09/2019)
Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
157 21839/CT-TTHT
(18/04/2019)
Chi phí mua tài sản thanh lý của văn phòng đại diện không có hóa đơn
158 72272/CT-TTHT
(16/09/2019)
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
159 1926/TCT-CS
(15/05/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản bảo đảm
160 1853/TCT-CS
(09/05/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
161 2425/TCT-CS
(14/06/2019)
Bán tài sản bảo đảm tiền vay
162 2380/TCT-CS
(12/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
163 3579/TCT-CS
(10/09/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
164 1017/TCT-CS
(25/03/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu
165 3599/TCT-KK
(11/09/2019)
Phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể
166 3618/TCT-CS
(12/09/2019)
Chính sách thuế đối với hàng khuyến mại
167 4185/TCT-CS
(29/10/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán hàng hóa mà điểm giao nhận tại cảng Việt Nam
168 63388/CT-TTHT
(09/08/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
169 72255/CT-TTHT
(16/09/2019)
Mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị không lập hóa đơn
170 1615/TCT-CS
(23/04/2019)
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
171 59210/CT-TTHT
(29/07/2019)
Hướng dẫn thuế suất hoạt động bán nhà máy
172 72257/CT-TTHT
(16/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
173 73110/CT-TTHT
(19/09/2019)
Thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh
174 2768/TCT-KK
(11/07/2019)
Hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
175 7159/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hóa đơn giá trị gia tăng
176 3614/TCT-DNNCN
(12/09/2019)
Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
177 5215/TCT-CS
(19/12/2018)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài
178 72264/CT-TTHT
(16/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
179 7127/CT-TTHT
(08/07/2019)
Hóa đơn chứng từ
180 4799/TCT-KK
(30/11/2018)
Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
181 71438/CT-TTHT
(11/09/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
182 3577/TCT-CS
(10/09/2019)
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
183 73223/CT-TTHT
(19/09/2019)
Hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng
184 73222/CT-TTHT
(19/09/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
185 71714/CT-TTHT
(12/09/2019)
Đính chính nội dung CV 208/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 NĐ 20/2017/NĐ-CP
186 4572/CT-TTHT
(10/05/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
187 8817/CT-TTHT
(20/08/2019)
Hóa đơn chứng từ
188 3611/TCT-DNNCN
(12/09/2019)
Chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng ở nước ngoài
189 3612/TCT-DNNCN
(12/09/2019)
Xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
190 72254/CT-TTHT
(16/09/2019)
Chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh
191 3717/TCT-KK
(18/09/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
192 3804/TCT-DNNCN
(23/09/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
193 2966/TCT-KK
(31/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
194 2439/CT-TTHT
(21/03/2019)
Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng
195 3650/TCT-KK
(13/09/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
196 2967/TCT-KK
(31/07/2019)
Khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai
197 3793/TCT-CS
(23/09/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
198 3732/TCT-CS
(19/09/2019)
Thuế giá trị gia tăng
199 1281/CT-TTHT
(19/02/2019)
Lập hóa đơn
200 3789/TCT-DNNCN
(23/09/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà
201 3673/TCT-CS
(16/09/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ bồi thường cho khách hàng
202 8829/CT-TTHT
(20/08/2019)
Xuất hóa đơn điện tử
203 3694/TCT-CS
(17/09/2019)
Hóa đơn điện tử
204 72271/CT-TTHT
(16/09/2019)
Xuất hóa đơn đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản cố định
205 8901/CT-TTHT
(20/08/2019)
Hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê
206 3674/TCT-CS
(16/09/2019)
Phương pháp tính thuế
207 437/TCT-CS
(31/01/2019)
Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí