Công văn 70835/CT-TTHT ngày 10/09/2019

Nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: