Công văn 68928/CT-TTHT ngày 03/09/2019

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: