Công văn 67614/CT-TTHT ngày 27/08/2019

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Tải về tại đây: