Công văn 4426/TCT-DNL ngày 12/11/2018

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện

Tải về tại đây: