Công văn 4185/TCT-CS ngày 29/10/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán hàng hóa mà điểm giao nhận tại cảng Việt Nam

Tải về tại đây: