BHXH_15012021


Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH từ 30-40 bậc

Phan Khoa Thành
January 2021 — 85 views

Vụ “rút ruột” quỹ BHYT tại BVĐK Trung ương Quảng Nam: Bắt Trưởng khoa và 2 điều dưỡng

Phan Khoa Thành
January 2021 — 105 views

Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH

Phan Khoa Thành
January 2021 — 100 views

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán

Phan Khoa Thành
January 2021 — 124 views

Chính sách BH thất nghiệp đang phát huy hiệu quả

Phan Khoa Thành
January 2021 — 164 views

Phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW: Những bước tiến quan trọng

Phan Khoa Thành
January 2021 — 83 views

BHXH Việt Nam lấy ý kiến các đơn vị về việc lưu trữ điện tử và số hóa tài liệu

Phan Khoa Thành
January 2021 — 82 views

Số hóa tài liệu lưu trữ: Thuận lợi trong chia sẻ thông tin

Phan Khoa Thành
January 2021 — 82 views

Lan toả sâu rộng tính ưu việt của chính sách ASXH đến Nhân dân

Phan Khoa Thành
January 2021 — 82 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives