Ngành Thuế tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025

Ngày 12/9/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã đánh giá cao vai trò của Công nghệ thông tin trong sự phát triển của ngành Tài chính; là công cụ hữu hiệu để thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển đất nước, là chìa khóa mở ra cánh cửa để dân tộc ta bước vào giai đoạn mới.


Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tài chính cần coi việc phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số là cốt lõi của sự nghiệp hiện đại hoá ngành tài chính và phối hợp tốt với hệ thống tin học và thống kê tài chính để thực hiện thành công các nội dung trên. Toàn ngành xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử; theo đó toàn ngành sẽ thực hiện ngay 8 nội dung trọng tâm trong năm 2019. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng giao nhiệm vụ trực tiếp cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính như Thuế, Hải quan, Kho bạc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Minh-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế đã xác nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống CNTT trong công tác quản lý thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Nhiệm vụ của ngành Thuế là phải đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý thuế nhất là các hệ thống cung cấp cho dịch vụ công cho NNT như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế,.. trên nền tảng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin và an ninh mạng. Song song với việc xây dựng hệ thống CNTT, Tổng cục Thuế cũng rà soát và xác định khung pháp lý cần trình Bộ tài chính ban hành trong giai đoạn tới như Khung chính phủ điện tử cho Ngành thuế, các Văn bản pháp quy hướng dẫn các thủ tục, mẫu biểu đối với dịch vụ công do Ngành thuế cung cấp, Quy chế liên thông với các đơn vị trao đổi thông tin trong và ngoài ngành tài chính,..- đó là yếu tố quan trọng để triển khai được thành công chính phủ điện tử.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng đã báo cáo Hội nghị kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ do Tổng cục Thuế chủ trì gồm: Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế; Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3- 4; Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng; Xây dựng CSDL quốc gia thuế, CSDL chuyên ngành chia sẻ với các bộ ngành.


Theo: TCT