Thực hành quản lý nhân sự trên HR24

Thể loại:                                     
Giá bán:                                         
paid
Tổng thời gian:                                         
00:00
ngôn ngữ:                                         
English
Ôn tập :

3.000.000 đồng

Miêu tả khoá học


Cho xem nhiều hơn