Chính sách thuế mới nhất & thực hành thuế điện tử

& Trang bị cho học viên kiến thức, thông tin văn bản qui phạm về pháp luật thuế,
Thể loại:                                     
Giá bán:                                         
paid
Tổng thời gian:                                         
125:00
ngôn ngữ:                                         
English
Ôn tập :

1.800.000 đồng

Miêu tả khoá học


Cho xem nhiều hơn
Hướng dẫn công tác chuẩn bị hồ sơ quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020                                                                                                                                                                              Xem trước                                                                                     
Hướng dẫn Phụ lục 03 - 1A - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh                                                                                                                                                                              Xem trước                                                                                     
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 2020                                                                                                                                                                              Xem trước                                                                                     
Hướng dẫn chi phí được trừ và giải đáp vướng mắc                                                                                                                                                                              Xem trước                                                                                     

Linh Ngọc Lương

email:


Các khóa học gợi ý