Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác BHXH trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Hiểu biết về các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN theo chính sách mới nhất cho người lao động tại doanh nghiệp.

Thực hành ứng dụng phần mềm iBHXH để lập thủ tục BHXH, BHYT, BHTN và giao dịch điện tử với cơ quan chức năng.

Nội dung khóa học
Lý thuyết tổng quan về nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTH.
Cài đặt phần mềm iBHXH, khai báo thông tin ban đầu.
Quản lý thông tin người lao động.
Lập hồ sơ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.
Quản lý, tra cứu thông tin hồ sơ đã nộp.