Công văn 91266/CT-TTHT ngày 15/10/2020

Thuế GTGT đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Tải về tại đây: