Công văn 89932/CT-TTHT ngày 09/10/2020

Cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế

Tải về tại đây: