Công văn 85144/CT-TTHT ngày 22/09/2020

Lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tải về tại đây: