Công văn 77562/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo

Tải về tại đây: