Công văn 2116/TCT-CS ngày 22/05/2020

Giải đáp chính sách tiền thuê đất

Tải về tại đây: