Thông tư 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

Tải về tại đây: