Thông tư 18/2019/TT-BCT ngày 30/09/2019

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Tải về tại đây: