Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020

TCTD, CN NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm HTKH chịu ảnh hưởng dịch Covid-19

Tải về tại đây: