Quyết định 286/QĐ-QLD ngày 19/06/2020

Ngừng NK thuốc, nguyên liệu làm thuốc/ ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Tải về tại đây: