Quyết định 1189/QĐ-BTC ngày 15/07/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính

Tải về tại đây: