Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/06/2020

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tải về tại đây: