Công văn 3402/VPCP-KSTT ngày 29/04/2020

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Tải về tại đây: