TS24care] ỨNG DỤNG CHĂM SÓC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG

Bạn đang sử dụng các dịch vụ do TS24 cung cấp? Hãy tải ngay ứng dụng TS24care để chúng tôi được chăm sóc, hỗ trợ bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn.


TS24care giải quyết các vấn đề chính sau:

  1. Tạo các phiếu yêu cầu hỗ trợ dễ dàng theo từng dịch vụ, nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng. Các yêu cầu được phân loại tình trạng, thời gian hỗ trợ, giúp khách hàng quản lý các nội dung hỗ trợ theo thời gian (quá khứ và hiện tại).

  2. Chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ theo từng yêu cầu và tự động tạo thành phiếu yêu cầu hỗ trợ nội dung đã chat để quản lý như mục 1 nêu trên.

  3. Tự động thông báo các kết quả hỗ trợ, các thông tin quan trọng của quản lý nhà nước, gói dịch vụ đang sử dụng.

  4. Quản lý các tài khoản dịch vụ TS24 đang sử dụng, hỗ trợ kích hoạt, gia hạn dịch vụ thuận tiện, hỗ trợ thanh toán trực tuyến…


Tải ngay ứng dụng TS24care để được hỗ trợ tốt nhất:

  • IOS: https://bit.ly/TS24care-IOS

  • Android: https://bit.ly/TS24care-Android