Tổng cục Thuế công bố triển khai "Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử"

Sáng ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tại 64 điểm cầu tại cơ quan Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tổng cục Thuế có tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và lãnh đạo các đơn vị thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.