TS24Corp Thông báo nâng cấp và bảo trì hệ thống ngày 22/08/2020