iBHXH - Hướng dẫn khắc phục không chọn được CKS lúc ký hồ sơ

Đây là tài liệu hướng dẫn cách khắc phục tình trạng không chọn được CKS lúc ký nộp hồ sơ điện tử, hầu hết đều rơi vào các máy đang sử dụng hệ điều hành window 7 mặc dù máy tính đã nhận CKS nhưng vẫn không chọn được để ký.

Lưu ý: máy tính đang sử dụng phải là window 7 (từ Service Pack 1 trở lên)


Trên ứng dụng Kyso cũng tương tựĐể khắc phục, tải Net Framework phiên bản 4.6.2 trở lên cài vào máy tính.

Link tải: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net462-web-installer

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved