Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Thông tin tại cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí diễn ra sáng 31/12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết,...

Thông tin tại cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí diễn ra sáng 31/12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, với những nỗ lực của cơ quan thuế và cộng đồng DN, số thu ngân sách nội địa ước cả năm 2020 đạt 101% dự toán. Trong năm 2021, cơ quan thuế tiếp tục tập trung triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất kinh doanhđồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, năm 2020, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vị toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, trong đó một số ngành, lĩnh vực của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng như xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, đặc biệt là vận tải hàng không, sản xuất ô tô, sản xuất điện tử, máy tính, dệt may, da giày, du lịch, dịch vụ, ăn uống, lưu trú…, khiến hàng triệu lao động thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sâu. Không chỉ có vậy, thiên tai, lũ lụt đã gây thiệt hại lớn, tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu NSNN theo các kịch bản tăng trưởng; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương án để chủ động cân đối NSNN năm 2020. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu NSNN, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong đó tập trung rà soát quy trình, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN. 

Cụ thể, trong công tác thanh tra, kiểm tra đã liên tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên căn cứ kế hoạch thanh, kiểm tra thuế tại đã được phê duyệt, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế đã chỉ đạo bộ phận thanh, kiểm tra thực hiện phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo DN trên các ứng dụng của ngành thuế và thông tin thu thập khác. Đối với các DN chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không...) thì chưa thực hiện thanh, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro báo cáo cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định. Đối với các DN không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các DN có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì thực hiện liên hệ với DN để sắp xếp thời gian thanh, kiểm tra tại DN.

Để giảm nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 đến từng Cục Thuế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các Cục Thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng tháng, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các Cục Thuế và đôn đốc nhắc nhở và thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh cho các Cục Thuế để tổ chức đôn đốc thu kịp thời các khoản nợ đọng thuế vào ngân sách.

Cũng trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia (vượt 61% so với kế hoạch) với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng Quốc gia là 16.320.066 hồ sơ. Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp thêm 74 TTHC đang ở mức 2 lên mức 3,4, nâng tổng số TTHC thuế cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, 4 là 194 trong tổng số 304 TTHC thuế. Tổng cục Thuế cũng tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện các ứng dụng thuế điện tử. 

Cùng với những nỗ lực của cơ quan thuế, số thu ngân sách trong năm qua ước vượt dự toán được giao còn là do kết quả thu trong quý I/2020 cao phản ánh thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan của những tháng cuối năm 2019. Cùng với số thu từ khu vực DNNN tăng khá, các khoản thu từ đất cũng tăng do các địa phương đẩy mạnh tốc độ giải ngân và hiệu ứng từ sự dịch chuyển của dòng vốn đầu nước ngoài, các nhà đầu tư tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, ngành thuế đã đề ra 9 nhiệm vụ và 26 nhóm giải pháp. Trong đó trọng tâm là tập trung triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất kinh doanhđồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế. Cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp; hoàn thành xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.