Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị tổng kết công tác chính sách thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức ngày 23/12.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị tổng kết công tác chính sách thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức ngày 23/12.  

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương các kết quả mà Vụ Chính sách thuế đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó, Vụ Chính sách thuế phải xác định nhiệm vụ rất nặng nề. 

 

Trong xây dựng chính sách pháp luật về thuế, Vụ Chính sách Thuế cần mạnh dạn kiến nghị bỏ các chính sách làm cản trở, rườm rà về thủ tục để gỡ vướng cho DN, hộ kinh doanh. Khi xây dựng đừng chỉ nhìn vào thu ngân sách trước mắt mà phải có chính sách khuyến khích sản xuất, thu hút đầu tư phát triển.

 

Chính sách thuế phải đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế, các cam kết, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia, vừa phải đảm bảo gắn kết giữa dài hạn, ổn định. Bên cạnh đó, Vụ Chính sách Thuế cần phối hợp tốt với Văn Phòng Bộ và các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền để chính sách thuế được phổ biến rộng rãi đến các cấp, DN, người dân tạo sự đồng thuận.