CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Để tiếp tục hỗ trợ DN và người dân, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, dự báo một số lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề… Do vậy, để tiếp tục hỗ trợ DN và người dân, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

 

 

Đến 31/12/2020, 21 thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí sẽ hết hạn 

 

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”-vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho nền kinh tế và bảo đảm đời sống của nhân dân, vừa phòng chống dịch bệnh.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thực hiện chủ trương này, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho DN, người dân và thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ ban hành) văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí.

 

Cụ thể, đối với khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền trung ương, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, quy định miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; miễn lệ phí năm đầu đối với DN, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Trong đó, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành 21 thông tư điều chỉnh mức thu giảm phí, lệ phí với mức giảm cao. Đơn cử như giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... Tuy nhiên, các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. 

 

Đối với khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương, Bộ Tài chính cho biết, đã có nhiều địa phương điều chỉnh giảm. Theo báo cáo, Đà Nẵng đã giảm 100% phí thăm quan các tháng 6, 7, 8/2020; Hải Phòng giảm 8-30% phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu; Kom Tum giảm 70% phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu; Hòa Bình, Thái Bình giảm 50-100% các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền...

 

Đề xuất thực hiện đến hết 30/6/2021

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay tại các nước, dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Xu thế cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt, cản trở sự phục hồi thương mại, đầu tư toàn cầu. Trong khi đó, điều kiện kinh tế - xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như du lịch, hàng không...

 

Trước tình hình này, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách thuế, phí hỗ trợ cho DN gặp khó khăn do dịch Covid-19. Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng giao Chính phủ và các cơ quan chủ động bố trí nguồn lực và các giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền (trong đó có giải pháp về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí...) để tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Trên cơ sở này, để tiếp tục hỗ trợ DN và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14246/BTC-CST ngày 20/11/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 thông tư) được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021. Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 đảm bảo tính liên tục.

 

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí, gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính ban hành thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày ký, để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.