GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN PHÒNG THÔNG MINH

CHƯƠNG TRÌNH
"GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN PHÒNG THÔNG MINH"

    

Nội dung chương trình:
            1. Sản phẩm:  SafetySigning - Giải pháp văn phòng thông minh.
            2. Thời gian: từ ngày 28/11/2022 đến ngày 30/06/2023.
            3. Đối tượng áp dụng: 

Đối tượng

Thời gian

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của TS24 (TaxOnline, iBHXH)
12 Tháng
Khách hàng đang sử dụng iXHD của TS24 (*)
06 Tháng
Doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ của TS24 (*) 06 Tháng
Hộ kinh doanh tham gia chương trình của Phòng Kinh tế Quận/Huyện06 Tháng

4. Điều kiện áp dụng: 
Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số SAFE-CA của TS24 để sử dụng dịch vụ SafetySigning.
(*) Doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ cùa TS24 được tặng 6T dịch vụ TaxOnline và iBHXH
Thời gian sử dụng gói dịch vụ tính từ ngày kích hoạt.

    Trân trọng ./.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Nâng cấp thiết bị USB Token SAFE-CA