Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021

Thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Tải về tại đây: