DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2021-05-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 62 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 44/2021/NĐ-CP
(31/03/2021)
Thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
2 15/2021/QĐ-TTg
(30/03/2021)
Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 QĐ 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCT
3 15757/BTC-TCT
(22/12/2020)
Hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng
4 19/2021/TT-BTC
(18/03/2021)
Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
5 23/2021/TT-BTC
(30/03/2021)
Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
6 24/2021/TT-BTC
(31/03/2021)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
7 5142/TCT-DNNCN
(03/12/2020)
Thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để trồng cây cao su
8 5152/TCT-DNL
(04/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1
9 5179/TCT-CS
(07/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng
10 5216/TCT-CS
(08/12/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
11 5218/TCT-DNL
(08/12/2020)
Xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
12 5272/TCT-CS
(11/12/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
13 5327/TCT-KK
(15/12/2020)
Kê khai, tính thuế và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc
14 5424/TCT-CS
(21/12/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế
15 5426/TCT-CS
(21/12/2020)
Chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
16 5561/TCT-TTKT
(28/12/2020)
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP
17 5620/TCT-DNL
(31/12/2020)
Xuất hóa đơn đối với chi phí xử lý, phát mại tài sản bảo đảm
18 5625/TCT-CS
(31/12/2020)
Chính sách thuế
19 5626/TCT-CS
(31/12/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
20 13/TCT-CS
(04/01/2021)
Hóa đơn, chứng từ
21 71/TCT-CS
(08/01/2021)
Chính sách thuế nhà thầu
22 118/TCT-CS
(13/01/2021)
Giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ
23 121/TCT-CS
(13/01/2021)
Khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý
24 432/TCT-DNL
(22/02/2021)
Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước
25 530/TCT-DNL
(03/03/2021)
Xử lý phần chi không hết của Quỹ phát triển khoa học công nghệ tại Mobifone
26 561/TCT-QLN
(05/03/2021)
Xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14
27 602/TCT-QLN
(10/03/2021)
Xử lý vướng mắc khoanh nợ, xóa nợ trước ngày 01/7/2020
28 615/TCT-CS
(11/03/2021)
Chính sách thuế
29 668/TCT-CS
(15/03/2021)
Đối tượng nộp thuế tài nguyên
30 689/TCT-QLN
(17/03/2021)
Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp
31 832/TCT-DNNCN
(25/03/2021)
Xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh
32 935/TCT-CS
(01/04/2021)
Giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ
33 944/TCT-CS
(01/04/2021)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư mới
34 6572/CTHN-KK
(04/03/2021)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân
35 7087/CTHN-TTHT
(10/03/2021)
Giải đáp chính sách thuế
36 7088/CTHN-TTHT
(10/03/2021)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động
37 7090/CTHN-TTHT
(10/03/2021)
Khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn
38 7095/CTHN-TTHT
(10/03/2021)
Chính sách thuế đối với phần mềm máy tính
39 7307/CTHN-TTHT
(11/03/2021)
Chi phí mua hồ sơ dự thầu
40 7308/CTHN-TTHT
(11/03/2021)
Xuất hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
41 7431/CTHN-TTHT
(12/03/2021)
Thuế TNDN, thuế TNCN đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động
42 7432/CTHN-TTHT
(12/03/2021)
Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ
43 8139/CTHN-TTHT
(19/03/2021)
Chính sách thuế với hợp đồng truyền thông
44 8143/CTHN-TTHT
(19/03/2021)
Thuế nhà thầu
45 8929/CTHN-TTHT
(25/03/2021)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm
46 9054/CTHN-TTHT
(26/03/2021)
Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất
47 9055/CTHN-TTHT
(26/03/2021)
Chính sách thuế khi hoàn trả xe cho cá nhân
48 9157/CTHN-TTHT
(29/03/2021)
Quyết toán thuế nhà thầu
49 9158/CTHN-TTHT
(29/03/2021)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư
50 9159/CTHN-TTHT
(29/03/2021)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
51 9579/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
52 9580/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài
53 9582/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết
54 9583/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
55 9584/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
56 9585/CTHN-TTHT
(31/03/2021)
Đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
57 10141/CTHN-TTHT
(05/04/2021)
Thuế GTGT, TNDN đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí BVMT nước thải
58 10142/CTHN-TTHT
(05/04/2021)
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc
59 10143/CTHN-TTHT
(05/04/2021)
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng
60 10144/CTHN-TTHT
(05/04/2021)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
61 10145/CTHN-TTHT
(05/04/2021)
Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên
62 10255/CTHN-TTHT
(06/04/2021)
Phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí